vriendenkring

Bestuursleden

hulp

Ontstaan

In december 1995 werd op vraag van de zusters de Vriendenkring van de Troost opgericht omwille van de restauratiewerken aan de Troostkerk (basiliek sinds 7 mei 2006). Omdat de basiliek beschermd is, ontvangen de zusters overheidssteun bij de restauratie. Ondanks de subsidies dienen de zusters nog zelf verschillende miljoenen franken bij te dragen. Een drietal vrienden kwam bijeen en richtte de Vriendenkring op.

Doel

De zusters helpen bij het vinden van de nodige fondsen voor de restauratie van de Troost. Hiervoor organiseert de Vriendenkring activiteiten met als doel 1.000.000 BEF (24.789,35€) per jaar in te zamelen en de Troost te doen leven buiten de muren van het klooster.

Werking

De Vriendenkring staat open voor al wie een bijdrage wil leveren voor de restauratie van de Troost, voor al wie wil meehelpen in de Vriendenkring. Al het werk wordt gedragen door vrijwilligers. De verzamelde gelden gaan integraal naar de restauratie. Zie verder onze organisatie nota

Enkele realisaties

Kunst in de troost;  wijnverkoop; champagneverkoop; concert in de basiliek; Uitgave van boek “Rijkdom van Stilte en Rust” Luc Biesemans alsook “Pjèèd in de talloeir – een paard op het bord door Filip Leemans; productie film & dvd; verheffing van de kerk tot basiliek; sponsormaaltijd; kleurenwedstrijd; glasraamverkoop OLVrouw van Troost; verkoop conventszegels en zegel van de priorin; voordrachten; tentoonstelling Hanen van Dehaene; voetbedevaart Compostella;

Hoe steunt u?

Door gelijk welke bijdrage over te schrijven op een van deze rekeningen:

  • de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel rekeningnummer 000-0000004-04 met de vermelding LJ1931 OLV van Troostkerk Vilvoorde
    Deze vermelding is belangrijk want vanaf 40€ af is het bedrag fiscaal aftrekbaar en ontvangt u een officieel attest.
  • de Vriendenkring, Trooststraat 2, 1800 Vilvoorde, rekeningnummer 310-4739311-74 met de vermelding restauratie
    Hier ontvangt u geen fiscaal attest.
Scroll to top