DutchEnglish

Mededeling

Begin maandag 13 september mogen de kerkgangers weer deelnemen in de dagelijkse eucharistieviering om 11u30 in de binnenkapel. Op zondagen nog afwachten tot de volgende mededeling. Dank u van harte!

Dag van het Godgewijde Leven – 2 februari 2021

Karmel Vilvoorde

Kamel “Troost” Vilvoorde in Vlaanderen is de oudste nog bestaande karmelietessengemeenschap ter wereld gesticht in 1469 door de Zalige Johannes Soreth.

550 jaar karmelietessen in Vilvoorde

In het begin Al in de eerste eeuwen van het christendom hebben broeders van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel zich op die berg gevestigd als kluizenaars. Ze krijgen een regel van de heilige Albertus van Jeruzalem, maar hun spiritualiteit ontlenen ze vooral aan de profeet Elia. Hij mocht God ontmoeten op de Horeb […]