DutchEnglish

In oorsprong bestond de Karmel uit een aantal mannen die zich haast als eremieten vestigden op de Karmel. Uit dit samen-op-een-berg wonen, ontstond het gemeenschapsleven. Toen hun regel goedgekeurd werd, waren zij broeders en paters karmelieten. Onder druk van de Saracenen vestigden zij zich in Europa : de karmelitaanse wereldreis was begonnen.

In de 15de eeuw richtte de pater-generaal van de karmelieten, de zalige Johannes Soreth, de eerste vrouwenkloosters op. Zoals in zoveel andere ordes, boden zich door de jaren leken aan die midden in de wereld de karmelspiritualiteit wilden beleven. Zij groepeerden zich in wat men destijds noemde De derde Orde. Vandaag de dag onderscheidt men in de karmelfamilie in Vlaanderen volgende leden:

De broeders en paters karmelieten

Zij trachten actie en contemplatie te verenigen in een leven dat getekend wordt door gebed en apostolaat. Zij worden voor dit beschouwend apostolisch leven gedragen door hun eerder kleine gemeenschap. 

De zusters karmelietessen

Zij leiden een leven van gebed en stilte in een slotklooster. Ook hun gemeenschap is in principe nooit groter dan 21, omdat Teresia van Avila een voorstandster was van de kleinere, huiselijke gemeenschap. Zij vroeg van haar zusters een apostolisch beschouwend gebed, een leven waarin je één en al gebed wordt, in vereniging met Christus, maar waarbij je ook de hele wereld meedraagt in gebed. 

De lekenorde

Dit zijn gehuwde of ongehuwde mannen en vrouwen die maandelijks samenkomen rond een Karmel voor vorming en gebed. Zij voeden zich aan de karmelspiritualiteit in hun beroeps- en gezinsleven, verbinden zich tot een regelmatig gebed. Midden in het leven willen zij met Christus verborgen in God zijn.