Welkom

Welkom op de website van de zusters karmelietessen ‒ Onze Lieve Vrouw van Troost ‒ in Vilvoorde.
De Troost is  een gebedshuis waar God ons welkom heet, waar wij met Hem kunnen spreken en in stilte bij Hem vertoeven.  Een stilte waarin Maria altijd op ons wacht.

In 1469 werd de Troostgemeenschap van de Karmelietessen gesticht in Vilvoorde.  In 1663 werd de kerk aangebouwd en op 6 september 1674 werd zij ingewijd.  Op 7 Mei 2006 tenslotte tot basiliek verheven.

***

KARMEL…

KARMELFAMILIEDAG 21 oktober 2017

Hoogfeest van O.L. Vrouw van de Karmel zondag16 juli 2017
Wij gedenken dit heel speciaal tijdens de Eucharistieviering om 8.30u. Abt Erik de Sutter van de abdij van Grimbergen wil onze voorganger zijn met assistentie van diaken Jan Goyvaerts.

Het Gregoriaans Dameskoor: In voluntate zal de  zang opluisteren en onze organist Niels Grundtvig Nielsen zorgt voor de muziekale begeleiding.

Iedere aanwezige ontvangt een gezegend scapulier om zich aan de speciale bescherming van Maria toe te verrouwen.

Van harte welkom op deze viering.

Wassen beelden en gelegenheidskaarten

Bezoek de nieuwe website van de Kunst in de Troost: http://www.kunstindetroost.be/

Volg Kunst in de Troost via facebook
Kunst in de Troost  bij instagram

Ontmoeting van de Jongere Zusters in de Vlaamse Karmelfederatie

****

Dagelijkse Eucharistieviering en gebeddiensten waarin u mag aansluiten:

11.30u op weekdagen (in de binnenkapel)
8u30 op zondagen en hoogfeesten (troostbasiliek)

Middaggebed:  11.10 u (op weekdagen);
11.30 u
op zondag- en hoogfeesten
Rozenhoedje    16.30 u
Avondgebed    16.55 u

Virtueel koor van karmelietessen : Nada te Turbe

☞ zie laatste nieuws-items en kalender-items