DutchEnglish

Monumentenprijs

Troostbasiliek wint de provinciale prijs Monumentenzorg 2007

Het thema van de provinciale prijs cultureel erfgoed 2007 ging meer specifiek over projecten die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een ander gebruik dan huisvesting. De deputatie kende de prijs toe aan de Vriendenkring van de Troost.

Een deskundige jury beoordeelde al de ingezonden projecten en adviseerde onze Vriendenkring te honoreren voor de inzet en de specifieke aanpak van het behoud van dit complex. Het was geen gemakkelijk dossier want er waren nog andere valabele projecten.

We lezen onder andere in de motivering van de Provincie

“De aanpak is stapsgewijs en de partijen die erbij betrokken worden zijn zeer divers: kunstenaars, het stadsbestuur, bedrijven, sympathisanten etc … Door de aantrek van Filippijnse zusters is de toekomst van dit klooster verzekerd en kwam er een interculturele religieuze samenwerking tot stand. Het engagement dat hier wordt getoond is binnen een stedelijke context lovenswaardig en zeker niet vanzelfsprekend.”

De Vriendenkring is zeer blij met deze erkenning van onze volgehouden inzet om de restauratie tot een goed einde te brengen. De prijs van €5.000 werd begin juni 2008 officieël overhandigd.

Beste mensen, dank zij uw medewerking doen we dit reeds 12 jaar! We restaureren niet zomaar ‘een monument’, maar wel een ‘levend’ monument met een ziel! En dat zijn de zusters natuurlijk, die in alle stilte voor de wereld bidden. We kunnen nu vaststellen dat de restauratie reeds een heel eind ver gevorderd is. Het is nu wachten op het begin van de restauratie van de binnenkant van de basiliek. Misschien in het najaar van 2008?

Beste mensen en sympathisanten, deze prijs is ook ‘uw prijs’. Samen met de zusters ervaren we dat u ‘de Troost’ echt een warm hart toedraagt. Dank hiervoor. Hoewel we er nog niet zijn, kijken we met veel vertrouwen naar de toekomst. We hopen u nog te ontmoeten op de activiteiten die we de komende jaren nog zullen organiseren.

Philippe Cornut, voorzitter

Vilvoordse Troostbasiliek wint Provinciale Prijs Monumentenzorg (KerkNet/.net)

De Troostbasiliek van Vilvoorde heeft de prijs monumentenzorg 2007 van de provincie Vlaams-Brabant gewonnen. Het thema van de provinciale prijs cultureel erfgoed 2007 was monumentenzorg en specifiek projecten die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een ander gebruik dan huisvesting. De deputaties kende de prijs monumentenzorg 2007, ter waarde van €5.000 euro, toe aan de Vriendenkring van de Troost in Vilvoorde.

Een deskundige jury beoordeelde de ingezonden projecten en adviseerde om het Onze-Lieve-Vrouw van Troostklooster en de Vriendenkring die zich hier voor inzet te honoreren voor de specifieke aanpak van het behoud van dit complex. Gedeputeerde Tom Troch:

Wat hier bereikt wordt, is gegroeid uit de basis. De zusters die als privé-eigenaar optreden in dit restauratiedossier hebben zichzelf en hun klooster en kerk na eeuwenlange afzondering letterlijk en figuurlijk opengesteld voor de gemeenschap van Vilvoorde. Zij verzamelden enkele mensen in de Vriendenkring van de Troost die zich inzetten om de nodige fondsen te werven. Het is net die band met de lokale gemeenschap, naast de kwaliteitsvolle restauratie, die we met deze prijs willen belonen.

Stapsgewijze aanpak

De aanpak is stapsgewijs en de partijen die erbij betrokken worden, zijn zeer divers: kunstenaars onder wie Rik Poot, het stadsbestuur, de bedrijven, sympathisanten, … Voor de restauratie en het onderhoud werd waar mogelijk beroep gedaan op de sociale werkplaats van intergemeentelijk Opbouwwerk Haviland. Door de aantrekken van Filippijnse zusters is de toekomst van het klooster verzekerd en kwam er een interculturele en religieuze samenwerking tot stand. Het engagement dat hier wordt getoond is binnen een stedelijke context lovenswaardig en zeker niet vanzelfsprekend. In het voorjaar 2008 krijgt dit project de prijs monumentzorg officiëel overhandigd tijdens een feestelijke prijsuitreiking.