DutchEnglish

Zondagsliturgie

Samen mogen deelnemen aan de maaltijd van de Heer maakt dat we ook delen in zijn goedheid en in elkanders liefde. Daaraan helpen wij actief mee in de vieringen door muziek en zang.

28/4/19
Intrede: 407 (In eigen kracht 2 str.) Tussenzang: 406 (Kondigt het aan 3 str. )
Offerande: 405 (Christus is verrezen str. 1/3,4)
Slotlied: Regina Caeli nr 65 canon IIIa

5/5/19 – 3e Paaszondag
Intrede: 401 (Zingt Jubilatestr. 1/3,4) Tussenzang: 408 (Naam van Jezus 3 str. )
Offerande: 404 (Juicht Jahweh toe str. 1,2,3)
Slotlied: Regina C. nr 65 canon XIB

Troostkermis – 2019

Zondag 12 mei 8:30u EUCHARISTIEVIERING, voorgegaan door abt Erik de Sutter, van de Abdij Grimbergen in concelebratie met P.Stefaan Verstraeten (Norbertijn) en met assistentie van diaken Jan Goyvaerts. Het Maria en Ceciliakoor van Zemst o.l.v Gouda Baeck verleent haar medewerking, samen met Niels Grundvig Nielsen voor de begeleiding. Voor feestelijke klanken hierbij zorgt de cellist, Mieczyslaw Szynal. 16:30u Rozenhoedje en avondgebed met de zuster in de binnenkapel

Maandag 13 mei 10u EUCHARISTIEVIERING, met samenzang t.e.v. O.L.Vrouw van Troost voor alle levende en overleden vrienden van de Troost. Voorgegaan door Pastoor Geert Aelbrecht met assistentie van diaken Jan Goyvaerts.

Voor de muzikale noot tijdens en na de vieringen zorgen Niels Grundvig Nielsen, Yvan De Goeyse en cellist, Mieczyslaw Szynal.

Zij bieden na de Eucharistieviering stukken aan van de 16e eeuw tot laat 19e eeuw met afwisseling van solostukken en duos. De moeite om na de Eucharistieviering nog in gebed van de muziek verder te genieten bij O.L.Vrouw van Troost. 16:30u Rozenhoedje en avondgebed met de zuster in de binnenkapel

Dinsdag 14 mei 19:30u Interparochiale bedevaart O.L.Vrouw van Troost.

19/5/19 – 5e Paaszondag
Intrede: 402 (Zingt voor de Heer str. 1 /2, 5) Tussenzang: 479 (Uw Koninkrijk komt str. 1, 2/4 )
Offerande: 548 (Zo lief heeft God voorzang Jan)
Slotlied: Regina C. nr 65 canon XI B

26/5/19 – 6e Paaszondag
Intrede: 422 (Kondigt het aan str. 1 /5, 6) Tussenzang: 402 (Zingt voor de Heer str.1, 2/5 )
Offerande: 420 (Aan wat op aarde leeft 3 str.)
Slotlied: Regina C. nr 65 canon XI C

30/5/19 – Hemelvaart
Intrede: 412 (Al heeft hij ons verlaten 3 str.) Tussenzang: 405 (Christus is verrezen str. 1/5,6)
Offerande: 428 (Ten Hemel opgevaren str. 1,2/5,6)
Slotlied: 741 O Koningin canon III C

2/6/19 – 7e Paaszondag
Intrede: 809 (Here Jezus) Tussenzang: 405 (Christus is verrezen str. 1 /5,6)
Offerande: 373 (Mogen allen één zijn str. 1,2,3,4 – voorzang Jan)
Slotlied: Regina Caeli nr 65 canon XI C

9/6/19 – Pinksteren (Van Eeckhout)
Intrede: 410 (De Geest des Heren 3str.) Tussenzang: 409 (Kom Schepper Geest helemaal)
Offerande: 419 (Wat altijd is geweest)
Slotlied: 748 Mijn hart zingt canon II B

10/6/19 – Pinkstermaandag (binnenkapel)
Intrede: blad I 42 (Gij zijt …) Tussenzang: Alleluiavers
Offerande: blad sequentia
Slotlied: The spirit of the Lord canon IIIc