550 jaar karmelietessen in Vilvoorde

In het begin

Al in de eerste eeuwen van het christendom hebben broeders van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel zich op die berg gevestigd als kluizenaars. Ze krijgen een regel van de heilige Albertus van Jeruzalem, maar hun spiritualiteit ontlenen ze vooral aan de profeet Elia. Hij mocht God ontmoeten op de Horeb in een stille bries… 1Kon 19, 11-13

‘Voortdurend leven in Gods aanwezigheid’ is daarom de grote regel van de Karmel.

Karmelietessen naar Vilvoorde

Na de kruistochten worden de broeders verjaagd en vestigen ze zich eerst in Zuid-Europa en trekken vandaar verder naar het Noorden. Ze leven niet langer als kluizenaars, maar in slotkloosters. In de 15de eeuw worden ook de eerste kloosters voor vrouwen gesticht.

Op 11 februari 1469 komen de eerste zusters karmelietessen aan in Vilvoorde. Twaalf jaar voordien is de gemeenschap gesticht door Johannes Soreth, generale overste van de Karmel, in Val-des-trois-Maries bij Luik. Maar ze moeten er vluchten en komen in Maastricht terecht. Uiteindelijk komen er 13 zusters van de 40 naar Vilvoorde waar ze in de helft van het begijnhof mogen wonen, dankzij de bemiddeling van diezelfde Johannes Soreth bij Karel de Stoute.

In 1586 komen de zusters binnen de stadsmuren hun intrek nemen in het voormalige Sint-Niklaashospitaal op de plaats waar ze nu nog altijd leven. 

Onze Lieve Vrouw van Troost

Wanneer de karmelietessen binnen de stadsmuren komen wonen, brengen ze het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Troost mee. Het is een geschenk voor de begijnen van Sofia van Thuringen, de dochter van Elisabeth van Hongarije van wie ze het erfde.

De verering van dit beeldje brengt nog altijd dagelijks tientallen mensen naar de huidige basiliek in de Leuvensestraat waar ze de stilte zoeken, een kaarsje branden, bidden en troost vinden bij Maria. Ook de spreekkamer van de zusters is drukbezocht: voor een gesprek, een tas koffie en een luisterend oor. Alle intenties worden meegenomen in het dagelijkse gebed van de slotzusters. 

Oudste nog bestaande karmelgemeenschap ter wereld

Vandaag zijn ze met zijn twaalven, waaronder vijf jongere Filipijnse zusters. 

De karmelietessen van Vilvoorde zijn de oudste nog bestaande karmelgemeenschap van de wereld!

Jubeljaar

Op 11 februari 2018 is het jubeljaar geopend met een plechtige eucharistieviering voorgegaan door de Zweedse kardinaal en karmeliet Mgr. Anders Arborelius. In zijn homilie spreekt hij over de rol van Maria en over de gemeenschap met Christus door het gebed. 

Twee weken na Pasen is er de jaarlijkse Kunst in de Troost, een verkoopstentoonstelling ten voordele van de restauratiewerken (14, 15, 21, 22, 23 april 2019). Op 6 mei is er een delegatie van de zusters die deelneemt aan de Hanswijkprocessie te Mechelen. Er wordt een film gemaakt over 550 jaar karmelitaanse aanwezigheid in Vilvoorde en er volgen wellicht nog andere activiteiten. In februari 2019 wordt het jubeljaar afgerond.

Leave a Reply

Scroll to top